Ministerul Educației a finalizat metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni

0 0
Read Time:3 Minute, 49 Second

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a finalizat Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni, în învățământul din România, în anul școlar 2015-2016, metodologie care este publicată pe site-ul instituției.

Sursa: www.upload.wikimedia.org
Sursa: www.upload.wikimedia.org

Potrivit metodologiei, românii de pretutindeni pot studia în unități de învățământ preuniversitar în aceleași condiții ca și cetățenii români, precum și în instituții de învățământ superior de stat și particular acreditate din România cu taxa în lei, în conformitate cu prevederile legale.

Ministerul precizează că din categoria românilor de pretutindeni fac parte: persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română — persoanele de origine română, cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni.

Din această categorie mai fac parte românii emigranți, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, dar și cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Potrivit documentului, candidații pe locurile de studii ca bursieri ai statului român vor face dovada originii etnice române prin declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, prin care își asumă identitatea culturală română, declarație care se completează la sediul misiunii diplomatice sau la sediul oficiului consular al României din statele de reședință ale candidaților, cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

Pentru românii de pretutindeni, absolvenți ai clasei a VIII-a din România, admiterea se realizează fără examen, prin concurs de dosare, respectiv prin repartizare computerizată, astfel: media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Totodată, pentru clasa a IX-a, media de admitere a candidaților trebuie să fie cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea pentru care se solicită înscrierea.

„Românii de pretutindeni pot studia și pe locuri cu taxa în lei în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, cu acordul unității de învățământ particular acreditată/postliceal. Admiterea la studii universitare de licență, pe domenii fundamentale/domenii de licență, ca bursieri ai statului român, se efectuează de MECS, prin repartizare computerizată, pe bază de dosar, după următoarele criterii: performanțele școlare deosebite: distincții (premiul I, II, III și/sau mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri internaționale; media de admitere; numărul locurilor repartizate de MECS pe universități/domenii de licență”, prevede metodologia.

În cazul unor medii de admitere egale, departajarea se face în baza mediei anilor de studii.

Aceeași metodologie prevede că românii de pretutindeni, absolvenți cu diploma de licență din România, un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum și din state terțe cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxa în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

Pentru anul de învățământ 2015-2016 se stabilesc următoarele categorii de bursieri: fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură finanțarea taxelor de școlarizare — bursa lunară, echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună/elevi/studenți (ciclul I), 75 de euro/lună/studenți (ciclul II/medici rezidenți) și 85 de euro/lună/studenți (ciclul III); pentru elevi, studenți și masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului școlar, respectiv academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și de primăvară, și nu se acordă pe perioada vacanței de vară.

În timpul vacanței de vară, elevii și studenții pot primi bursă numai în cazul în care sunt reținuți la școală sau la facultate pentru activități curriculare. Pentru doctoranzi și medicii rezidenți, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

O altă categorie este aceea fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități: finanțarea taxelor de școlarizare, cazarea în internatele școlare este asigurată, în limita subvențiilor aprobate cu această destinație de la bugetul de stat, prin inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al municipiului București, cazarea în căminele studențești se asigură prin bugetul MECS și universități.

AGERPRES/(AS — autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin)

Sursa: www.agerpres.ro

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *