Asociatii Rep. Ceha

Nr. crt. Asociatii
1 www.mpo.cz – Ministerul Industriei şi Comerţului din Republica Cehă
2 www.mfcr.cz – Ministerul Finanţelor din Republica Cehă
3 www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tiskopisy.html – tipizate fiscale
4 http://cds.mfcr.cz – Direcţia Fiscală Cehă
5 www.mpsv.cz – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
6 www.mzcr.cz – Ministerul Sănătăţii
7 www.cssz.cz – Direcţia Cehă de Asigurări Sociale
8 www.cmu.cz/important-contacts/169 – Lista caselor de asigurări de sănătate din Republica Cehă
9 www.justice.cz – baza de date a Registrului Comerţului
10 www.mpo.cz/en/business-support – formulare pentru micii antreprenori
11 www.rzp.cz – Registrul autorizaţiilor micului antreprenor
12 www.businessinfo.cz/en – informaţii privind mediul de afaceri din Republica Cehă
13 http://portal.gov.cz – portalul administraţiei publice din Republica Cehă
14 www.vzp.cz – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
15 www.cmu.cz – Centrul de Rambursări Internaţionale
16 www.komora.cz. – Camera de Comerţ din Republica Cehă
17 www.crok.biz – Camera de Comerţ şi Industrie Mixtă Ceho-Română
18 www.czech.cz – Portalul oficial cuprinzand informaţii generale despre Republica Cehă
19 www.mzv.cz/bucharest/ro – Ambasada Republicii Cehe la Bucureşti
20 www.doingbusiness.cz – Doing Business in the Czech Republic – Informaţii generale despre mediul de afaceri
21 http://exporters.czechtrade.cz/en – Lista cu adrese ale exportatorilor cehi
22 „Confederatia Industriei şi Transportului din Republica Ceha” – www.spcr.cz;
23 „Asociatia Electrotehnica din Boemia si Moravia” www.electroindustry.cz;
24 „Asociatia Industriei de Automobile” – www.autosap.cz;
25 „Uniunea Industriei Chimice” www.schp.cz;
26 „Uniunea Intreprinzatorilor din Constructii” – www.sps.cz;
27 „Uniunea Producatorilor si Furnizorilor de Masini Unelte” – www.sst.cz.
28 „Asociaţia pentru Investiţii Străine” www.afi.cz
29 „Asociaţia Cehă a Producătorilor de Mobilă” – www.czechfurniture.com
30 „Asociaţia Industriei de Sticlărie şi ceramică” – www.askpcr.cz
31 „Asociaţia Organizaţiilor din Domeniul Cercetării” – www.avo.cz
32 „Asociaţia Societăţilor Ştiinţifice şi Tehnice – www.csvts.cz
33 „Asociaţia Industrie Textile-Îmbrăcăminte-Pielărie – www.atok.cz
34 „Asociaţia Societăţilor Chimice” – www.csch.cz .