Biserici Rep. Moldova

Nr. Crt Biserici
1 Biserica Adormirea Maicii Domnului a Mânăstirii Căpriana, ctitorie a domnitorului Petru Rareş
2 Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Bălţi, ctitorită în 1933 de Visarion Puiu, episcopul Hotinului
3 Catedrala Sfântul Dumitru din Orhei, ctitorită de domnitorul Vasile Lupu