Economic Rep. Moldova

Nr. crt. Economic Adresa Nr. Telefon E-MAIL Site
1 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti, România  +40 21 202 54 26   www.minind.ro 
2 Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine – CRPCIS Str. Apolodor, nr 17, Sector 1, Bucureşti, România +40 21 318 50 50  office@romtradeinvest.ro  www.romtradeinvest.ro 
3 Camera de Comerţ şi Industrie a României  Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti, România   +40 21 319 01 14 drc@ccir.ro www.ccir.ro